Vidění světa této kapely  - radost, radost.....

800 let staré vibrace

Mirabai Ceiba: A Hundred Blessings

Text písně je 800 let starý a napsal jej Rúmí, perský básník a mystik,
zakladatel řádu tančících dervišů a největší autorita tehdejšího islámského
světa.

 

Žehnám Světlem a Láskou každičké duši na své cestě, jenž se rozhodla jít.

Jít vstříc Lásce, Moudrosti v nás a vstříc pravému žití.

Nechť Bůh vede každý váš krok.

Nechť Vaše vnitřní Světlo září do všech stran.

Nechť Vaše víra roste a sílí.

Nechť pravda ve vás ožije, aby jste mohli ve štěstí, radosti a míru žít.

Na věky věků.

Tak se staň.

www.youtube.com/watch?v=QvICzVHK1zk

Kontakt

Miroslava Havrdová Sportcentrum YMCA
Na Poříčí 12
115 30 Praha 1

(+420 ) 608 801 397
havrdova.mirka@centrum.cz